نامه ملک التجار به حسین درباره عزیمت معتمد السلطان عبدالحمید خان به مشهد و لزوم پذیرایی و خدمت به وی به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حسین آقا ملک در مشهد راجع به عزیمت معتمد السلطان عبدالحمید خان به مشهد و لزوم پذیرایی و خدمت به وی به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۷۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : پذیرایی و خدمت به مهمان
تاریخ خلق : ۲ صفر ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان