نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند ش حسین آقا ملک راجع به موضوعاتی نظیر عدم توجه به گفتار محمد تقی معاون الایاله، اظهار شکایت از شوکة الدوله، تقاضای ارسال اسناد فریمان، در مورد سواد ملفوفه های صادره، املاک مرحوم رکن الدوله، قرارنامه بین ملک التجار و شوکة الدوله، قضیه و قضیت محمودآباد بین راه حضرت عبدالعظیم، درباره اسناد شرعی و فرعی فریمان، در مورد دشمنی شوکة الدوله و معاون التجار با ایشان به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۷۹
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند ش حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۲۴ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان