نامه ملک التجار به حسین ملک درمورد قضیه امین الدوله، حسن آقا و...در۱۳۲۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به اظهار نارضایتی از حاج حسن آقا، عزیمت میرزا سید محمد پسر آقا سید صادق به مشهد و لزوم پذیرایی و خدمت به وی، درباره مخالفت با فروش تیمچه مشترک با آستان قدس رضوی، در مورد فیصله دادن به قضیه امین الدوله با ده هزار تومان به تاریخ ۱۳۲۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۸۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : نارضایتی از حسن آقا ملک/ عزیمت میرزا سید محمد به مشهد و پذیرائی از او/ مخالفت با فروش تیمچه مشترک با آستان قدس
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان