نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر موضوع کاروانسرا و هشتاد و شش هزار تومان طلب از پاشا خان امین الملک، در باب عملکرد املاک و مالیات مربوط به آنها، مسئله تیولات و نیز حساب شرکت عمومی، در خصوص اسناد موجود درباره زورآباد، باقر آباد و سیایر مواضع واقع در اراضی سنگ بست، اظهار نارضایتی از رفتار و اعمال حاج حسین آقا و برادرش با شرکت عمومی ایران، ارسال حواله ای در وجه میرزا یوسف خان مشیرالحکما، در باب توقیف سه دانگ کاروانسرا، اظهار ارادت و محبت به میرزا سید محمد حجةالاسلام، میرزا سید مهدی، میرزا نورالله و آقای متولی و رئیس قشون خراسان شدن ظفرالدوله سردار موید به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۹۲
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۱۶ شعبان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان