نامه ملک التجار به پسرش حسین درباره گرم گرفتن و رفت و آمد با میرزا ارسطو خان و پاطیوشقوف صاحب و راجع به قبض ارسالی میرزا یوسف خان مشیر الحکماء جهت حال حسین آقا به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد توصیه به گرم گرفتن و رفت و آمد با میرزا ارسطو خان و پاطیوشقوف صاحب و راجع به قبض ارسالی میرزا یوسف خان مشیر الحکماء جهت حال حسین آقا به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۹۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : معاشرت با میرزا ارسطو
تاریخ خلق : ۲۳ شعبان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زرد/کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان