نامه ملک التجار به پسرش حسین درباره معاون الایاله، قروض شرکت عمومی، مالیات املاک، راه استارا و... ۱۳۲۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر تحت تملک ملک التجار قرار داشتن کلیه متصرفات تقی خان معاون الایاله در خراسان، در مورد قرض های خود و منابع پرداخت آنها مانند مطالبات شرکت عمومی، راجع به مالیات ها و نیز مسئله حاج حسن آقا، توصیه به پرهیز از فحاشی در بیانات و نوشته های خود، در باب راه آستارا و منافع آن، در مورد برات حاج غلامرضا، در خصوص میرزا ابراهیم محاسب حسابدار شرکت عمومی، در مورد حواله براتی معادل نهصد تومان در وجه محمد تقی رئیس التجار به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۰۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نگارگر)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۲ شوال ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان