نامه ملک التجار به پسرش درباره اعمال حسن اقا در مسکو و روانه کردن وی از مسکو به مشهد ۱۳۲۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به اظهارات ماشاءالله خان منتصر الممالک در مورد اعمال و رفتار حاج حسن آقا در مسکو و توصیه به احتساب الملک در مورد روانه کردن حاج حسن آقا از مسکو به سمت مشهد به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۰۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : حاج حسن اقا
تاریخ خلق : ۱۶ شوال ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان