نامه ملک التجار به پسرش حسین درباره قضیه حاج میرزا یعقوب،مالکیت روستاهای بجگان و نیل آباد تربت جام،میللر صاحب وزیر مختار جدید روسیه ،استعفای امین الملک، حساب شرکت عمومی، ۱۳۲۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر درد گوش حاج حسن آقا و بیان نظرات پزشکان و افراد با تجربه در مورد معالجه آن، درباره لزوم پرداخت قروض و قضیه حاج میرزا یعقوب، راجع به برتری اصل قدرت بر بنچاق و اسناد در تصرف املاک، در مورد مالکیت روستاهای بجگان و نیل آباد تربت جام، تقضای تحویل ماهوت ارسالی جهت میرزا ارسطو خان، در مورد قیمت زیاد پوستین ارسالی جهت غلام باشی، راجع به ورود میللر صاحب وزیر مختار جدید روسیه به تهران و عزیمت باران اسفکی به سمت مسکو، در خصوص اقدامات نابجای میرزا باقر خان خواهرزاده خود، توصیه به صداقت و راستگویی و پرهیز از فحاشی، درمورد استعفای امین الملک از ریاست پست و واگذاری آن مقام به امین الدوله و همچنین وزیر خارجه شدن سعدالدوله، در مورد حساب شرکت عمومی، به انضمام صورت اعلان مشهدی محمد صراف در جواب حاج میرزا یعقوب قزوینی به تاریخ ۱۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۱۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۲۰ ذیحجه ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / آبی/ سبزابی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان