نامه ملک التجار به پسرش حسین درباره فریمان و باغ ارگ، عزل نیرالدوله از حکومت خراسان و ... ۱۳۲۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک راجع به موضوع فریمان و باغ ارگ، شایعه فوت عین الدوله، نامه محرمانه سفارت روس در مورد عزل نیرالدوله از حکومت خراسان و احتمال واگذاری آن به رکن الدوله، نامه ای در خصوص طرز سلوک و رفتار با حکمران جدید خراسان، نامه ای با امضای قدیم السلطنه و بدون ذکر مخاطب راجع به دیدار با ملک التجار به انضمام یک قبض رسید مراسلات پستی به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۲۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان