نامه محمد کاظم به پسرش حاج حسین آقا درباره عدم توانایی وزیر عدلیه و وزیر خارجه در مقابل قانون اساسی و تقاضای توجه به قانون اساسی و مطالعه آن و همچنین تقاضای اجاره دادن املاک خود به دولت روسیه جهت جلوگیری از مصادره آن توسط افر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک در موضوعات مختلف از جمله عدم توانایی وزیر عدلیه و وزیر خارجه در مقابل قانون اساسی و تقاضای توجه به قانون اساسی و مطالعه آن و همچنین تقاضای اجاره دادن املاک خود به دولت روسیه جهت جلوگیری از مصادره آن توسط افراد و ... به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۳۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۰ رجب ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, مشروطه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان