نامه محمد کاظم به حاج حسین آقا درباره نحوه ارتباط با قونسولگری روسیه در مشهد، کوتاهی حاج حسن ملک در انجام ماموریتش در مسکو ، اجاره فریمان به تبعه روسیه و کارشکنی های فرمانفرما و.. ۱۳۲۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک راجع به نحوه ارسال نامه و اسناد و روابط با قونسولگری روسیه در مشهد و بیان دلیل فرستادن حسن آقا به مسکو و کوتاهی وی در انجام ماموریتش و همچنین راجع به اجاره دادن فریمان به تبعه روسیه و کارشکنی های فرمانفرما وزیر عدلیه نسبت به وی و ... به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۴۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۷ رجب ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان