نامه محمد کاظم به حسین آقا ملک در خصوص نامه های ارسالی از طرف وی به تهران و عدم توجه به توصیه های وی و دشمنی های برخی افراد با ایشان در زمینه مالکیت آنها در فریمان و ... به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک در خصوص نامه های ارسالی از طرف وی به تهران و عدم توجه به توصیه های وی و دشمنی های برخی افراد با ایشان در زمینه مالکیت آنها در فریمان و ... به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۴۴
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان