نامه محمدکاظم به پسرش حسین درباره حکومت حضرت ایالت ( غلامحسین صاحب اختیار) در خراسان ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به حکومت حضرت ایالت ( غلامحسین صاحب اختیار) در خراسان ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۷۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : حکومت غلامحسین صاحب اختیار در خراسان
تاریخ خلق : ۲۸ محرم ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان