نامه محدکاظم به پسرش حسین درباره جنبش تنباکو، مالکیت فریمان، عزل اصف الدوله، برات ۴ هزار تومانی ... ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر مقام و جایگاه آقا میرزا محمد حجة الاسلام، اشاره به جایگاه خود در قضیه تنباکو، خطابه ای از طرف میرزا محمد حجة الاسلام در مورد فریمان و مالکیت آن، مزیت برگزاری محاکمه فریمان در دیوانخانه مشهد نسبت به برگزاری آ« در تهران، در خصوص فضاحت عزل آصف الدوله و برات چهار هزار تومان راجع به کاریز بداق و تلگراف وزارت مالیه به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۷۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۲۸ صفر ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان