اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و کربلائی محمد قره‌باغی پیرامون اجاره کاروانسرای کانتور واقع در خیابان علیا و کوچه تلگرافخانه مشهد ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و کربلائی محمد قره‌باغی پیرامون یک کاروانسرای معروف به کانتور واقع در خیابان علیا و کوچه تلگرافخانه مشهد در سال ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۸۲
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ صفر ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان