نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک فرزند خود راجع به کاغذسازی و جعل اسناد عین الدوله و رکن الدوله، توصیف شخصیت حاجی مجیرالدوله رئیس ماکم استیناف عدلیه خراسان وسفارش به همکاری و همراهی نمودن وی و گلایه ازع عدم تحویل نامه ارسالی مشارالیه به مخاطبان اصلی اش به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۸۹
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان