اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و کربلائی احمدعلی سرابی الاصل پیرامون مزرعه زورآباد واقع در تربت جام در تاریخ ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و کربلائی احمدعلی سرابی الاصل پیرامون مزرعه زورآباد واقع در تربت جام در تاریخ ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۹۷
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان