اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و کربلائی حسن قره‌باغی پیرامون یک کاروانسرای جدید و دو باب دکان جلوی آن در خیابان علیا ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و کربلائی حسن قره‌باغی پیرامون یک کاروانسرای جدید و دو باب دکان جلوی آن واقع در خیابان علیا در سال ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۹۸
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان