نامه محمدکاظم به حسین پسرش درباره تبریک به منتخب الملک، همراهی با ژنرال روس، فریمان، پرداخت صورت حساب و ... ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به لزوم اظهار امتنان و تبریک به منتخب الملک و معاون الدوله، همراهی با شخص ژنرال قونسول روسیه در مشهد، دعوی معاون التجار درباره فریمان، رسیدگی به دعوی های ظهیر همایون و تقی خان در عدلیه تهران، اظهار بی طرفی در مورد اقدامات حاجی سید اسداله در مشهد و تقاضای پرداخت صورت حساب ارسالی حاجی علی اصغر صراف به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۰۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان