اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و علیرضا بربری پیرامون حق آب مزارع آخوندآباد و فرهادآباد واقع در بلوک سرجام در تاریخ ۱۳۲۸ ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و علیرضا بربری پیرامون حق آب مزارع آخوندآباد و فرهادآباد واقع در بلوک سرجام در تاریخ ۱۳۲۸ ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۰۳
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۰ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان