مصالحه نامه میان حاج حسین آقا و استاد محمد جلو مال در باب تمامی مداخل و منافع مجاری آب کل مزرعه حسن آباد واقع در ولایت جام به مدت چهار سال به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا فرزند محمد کاظم ملک التجار و استاد محمد جلو مال فرزند استاد ابراهیم هروی در باب تمامی مداخل و منافع مجاری آب کل مزرعه حسن آباد واقع در ولایت جام به مدت چهار سال به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۰۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان