دو نامه از محکمه استیناف خراسان با امضای علیمحمد مجیر الدوله به حاج حسن آقا ملک در خصوص برات چهار هزار تومان و آقا میرزا محمد کاشانی به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دو نامه از محکمه استیناف خراسان با امضای علیمحمد مجیر الدوله به حاج حسن آقا ملک در خصوص برات چهار هزار تومان و آقا میرزا محمد کاشانی به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۰۷
پدید آورندگان : مجیدالدوله (نویسنده)
موضوع اثر : نامه محکمه استیناف
تاریخ خلق : از ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۲ رجب ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, برات, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان