اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و سید احمدعلی شاه پیرامون املاک و قنات‌های خیرآباد، مومن‌آباد، علی‌آباد، بردو ، آب‌پشت‌باغ و دو صحرای محمودآباد ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و سید احمدعلی شاه پیرامون املاک و قنات‌های خیرآباد، مومن‌آباد، علی‌آباد، بردو ، آب‌پشت‌باغ و دو صحرای محمودآباد در تاریخ ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۰۹
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۶ رجب ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان