نامه محمد کاظم به فرزندش حسین درباره خودسری آقا محمد باقر خان،عدم غفلت از تعمیر کاروانسرا، قلعه و حمام تقی آباد و ...،ارسال صورت املاک خود ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک راجع به خودسری و عهدشکنی آقا محمد باقر خان خواهرزاده اش، تقاضای عدم غفلت از تعمیر کاروانسرا، قلعه و حمام تقی آباد و سایر نقاط دیگر و همچنین ارسال صورت مشروحی از املاک خود با ذکر نام مکان و بلوک آنها به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۱۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان