اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و حسینعلی هراتی الاصل پیرامون کل مزرعه سعدآباد در سال ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و حسینعلی هراتی الاصل پیرامون کل مزرعه سعدآباد در سال ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۲۵
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۵ شوال ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان