نامه از باری به حاج محمدکاظم راجع به درخواست حاج حسین آقا بودن/ دریافت حواله صد تومانی از وی به انضمام شرح جزئیات خرج آن به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای از مشهد با امضای باری به حاج محمدکاظم ملک التجار در تهران راجع به درخواست حاج حسین آقا بودن و همچنین دریافت حواله صد تومانی از وی به انضمام شرح جزئیات خرج آن به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۲۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : حواله
تاریخ خلق : ۲۳ شوال ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان