اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک و حسینعلی بیگ و استاد محمد جلو مالدر باب یک رشته قنات قلعه سرخ بلوک میان جام ۱۳۲۸ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک و حسینعلی بیگ میرآخور و استاد محمد جلو مال یزدی الاصل در باب یک رشته قنات قلعه سرخ واقع در بلوک میان جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۲۸
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ ذیقعده ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان