اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک وآقا حسینعلی سعدآبادی در باب تمامی مجاری آب و محل زارعت مزرعه سعدآباد به انضمام یک باب کاروانسرا و یک سنگ آسیاب واقع در مزرعه مذکور و پایین ولایت اراضی مشهد به مدت پنج سال به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق به خط شکسته تحریری و پنج مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۳۲
موضوع اثر : اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک وآقا حسینعلی سعدآبادی
تاریخ خلق : ۲۲ ذیقعده ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان