نامه شخصی/ وکالت نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر باطل نمودن برات چهار هزار تومان، مشخص شدن محاسبه شرکای شرکت عمومی، اوراق سهام اعزاز السلطان، گزارش خیانت ظهیرهمایون، آشکار شدن کاغذسازی و جعل اسناد عین الدوله، در باب وکالت نامه موضوع فریمان، پاسخ دادن به نامه های حاج حسن آقا و حفظ برادی و اخوت بین آنها، در موضوع قرارداد معامله با بانک استقراضی به انضمام وکالت نامه حاج حسین آقا ملک به برادر خود حاج حسن آقا در مورد محاکمه و مرافعه فریمان واقع در بولک جام به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۳۴
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۱ ذیحجه ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان