نامه محمدکاظم به حسین درباره جعل سند، معاون الایاله، همکاری با سید عبدالله بهبهانی ... ۱۳۲۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر کاغذ سازی و جعل اسناد توسط عین الدوله و دوستانش یعنی تقی خان معاون الایاله، شیخ سیف الدین و سید علی قمی، مراقب اقدامات تقی خان معاون الایاله بودن، مشورت و همکاری خواستن از آقا میرزا حسین گماشته سید عبدالله بهبهانی و سایر افراد لایق دیگر۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۴۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۳ محرم ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان