مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و علی محمد نقی باشی در باب دو سنگ طاحونه مزرعه تقی آباد و جم آباد به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و استاد علی محمد نقی باشی در باب دو سنگ طاحونه واقع در اراضی مزرعه تقی آباد و جم آباد از توابع سنگ بست به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۴۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۸ صفر ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان