مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و استاد محمد جلو مال راجع به منافع و مداخل پنج سنگ طاحونه در مزرعه بردویه جام به مدت سه سال ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و استاد محمد جلو مال راجع به منافع و مداخل پنج سنگ طاحونه واقع در مزرعه بردویه جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۴۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان