اجاره نامه رباط خیرآباد میان حاج حسین آقا ملک و مشهدی علی غباردار برای مدت دو سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه رباط خیرآباد میان حاج حسین آقا ملک و مشهدی علی غباردار برای مدت دو سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۴۵
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان