اجاره نامه میان نجفعلی قندهاری و حاج حسین آقا ملک در خصوص یک باب کاروانسرا واقع در خیابان علیای مشهد به مدت سه سال ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان نجفعلی قندهاری و حاج حسین آقا ملک در خصوص یک باب کاروانسرا واقع در خیابان علیای مشهد نزدیک محله چهار باغ به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۴۷
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان