اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک و حاج صادق و کربلائی اصغر در باب مزارع زناقل، جمعه آب، خیج و آب قد واقع در چناران به مدت سه سال ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک و حاج صادق بقال و کربلائی اصغر در باب مزارع زناقل، جمعه آب، خیج و آب قد واقع در چناران به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۵۲
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۹ شعبان ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان