اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک و حاج صادق بقال در باب مزرعه تقی آباد و قنات های آن، طاحونه کالشور و قیطان واقع در ولایت سرجام به مدت سه سال ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان حاج حسین آقا ملک و حاج صادق بقال عیدگاه در باب مزرعه تقی آباد و قنات های آن، طاحونه کالشور و قیطان واقع در ولایت سرجام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۵۴
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۴ شعبان ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان