اجاره نامه میان مشهدی غلامحسین تلریزی و حاج حسین آقا ملک در خصوص یک باب کاروانسرا واقع در چناران به مدت سه سال ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان مشهدی غلامحسین تلریزی و حاج حسین آقا ملک در خصوص یک باب کاروانسرا واقع در چناران به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۵۷
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ شوال ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان