نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر برات چهار هزار تومان و ازدواج حاج حسن آقا با دختر مجد الملک و تقاضای ارسال وجه لازم جهت انجام این امور، در مورد مسئله پنجاه تومان میرزا یوسف خان مشیرالحکما، در مورد قضیه منصورالسلطنه برادر آصف المک و عدلیه، نقش محتشم السلطنه در برکناری منصور السلطنه، رفت و آمد بیشتر با غلامحسین خان صاحب اختیارات نوار خراسان به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۶۲
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۲ ذیحجه ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان