مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و استاد حسن و استاد در باب یک قطعه زمین از اراضی مزرعه کاریز بداق و خلیل آباد و حسین آباد ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقایان استاد حسن و استاد غلامرضای بنای یزدی در باب یک قطعه زمین از اراضی مزرعه کاریز بداق و خلیل آباد و حسین آباد به مدت یک سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۶۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۸ ذیحجه ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان