مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و سالار محمد چنارانی در باب کل مزارع مهتر حجی و یورت چوپان واقع در بلوک چناران به مدت سه سال ۱۳۳۰ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و سالار محمد چنارانی در باب کل مزارع مهتر حجی و یورت چوپان واقع در بلوک چناران به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۶۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان