مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و شیخ محمد حسن معدل التولیه در باب تمامی مزرعه لنگر واقع در بلوک جام ۱۳۳۰ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و شیخ محمد حسن معدل التولیه در باب تمامی مزرعه لنگر واقع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۷۰
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان