مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و حسن آقا ملک در باب تمامی مزرعه شهر طوس و مزرعه حصار واقع در بلوک درزاب ۱۳۳۰ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقا حسن آقا ملک در باب تمامی مزرعه شهر طوس واقع در بلوک میان ولایت و مزرعه حصار واقع در بلوک درزاب به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۷۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۶ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان