مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و میرزا جعفر یزدی در باب دو صحرای مزرعه محمودآباد واقع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و میرزا جعفر یزدی در باب دو صحرای مزرعه محمودآباد واقع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۷۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان