مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقا عباسعلی در باب کل مزارع سنگ آتش و مراغه واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال ۱۳۳۰ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقا عباسعلی در باب کل مزارع سنگ آتش و مراغه واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۷۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان