مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقا سید نعیم بربری راجع به مزرعه حسین آباد واقع در جام و تعیین میزان مال المصالحه نقد و جنس و نحوه پرداخت آن ۱۳۳۰ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک به نمایندگی از محمد کاظم ملک التجار تبریزی و آقا سید نعیم بربری راجع به مزرعه حسین آباد واقع در جام و تعیین میزان مال المصالحه نقد و جنس و نحوه پرداخت آن در سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ ه.ق به تاریخ ۱۳۳۰ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۸۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۸ ذیقعده ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان