نامه محمدکاظم به حسین درباره شرکت عمومی، راه استارا، اصف الدوله، نقض حکم غیابی و... ۱۳۳۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر اظهار گله از پاسخ ندادن نامه های وی، در مورد امین الدوله و عمل کاروانسرا، در خصوص قضیه شرکت عمومی و راه آستارا، ضرورت نقض حکم غیابی صد و هشتاد هزار تومان، لزوم ارسال هر چه زودتر پول ادیب الممالک، توصیه به رفت و آمد و مدارا با آصف الملک، تقاضای ارسال چند راس اسب، در مورد کاغذسازی و جعل سندهای عین الدوله به انضمام نامه میرزا حسین خان محاسب به ملک التجار در مورد تقاضای ارسال یک طاقه برگ زمستانی جهت وی و همچنین نامه حاج حسن آقا به برادرش راجع به ضرورت ارسال حواله برات ادیب الممالک به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۸۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱ محرم ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان