مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقا سید آصف در باب تمامی منافع مزرعه حسین آباد واقع در سنگ بست ۱۳۳۱ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و آقا سید آصف در باب تمامی منافع مزرعه حسین آباد واقع در سنگ بست به مدت پنج سال به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۹۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۷ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان