مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و استاد حسن و استاد غلامرضای بنا در باب نصف یک قطعه زمین از مزرعه بردوی جام ۱۳۳۱ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و استاد حسن و استاد غلامرضای بنا در باب تمامی نصف شایع کامل از یک قطعه زمین از اراضی مزرعه بردوی جام واقع در سردوجوی علی آباد و مومن آباد به مدت یک سال به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۹۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان