مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و موید حضور در باب ت تعدادی از مزارع وقاع در بلوک جام ۱۳۳۱ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و شاهزاده امیر حسین میرزا موید حضور در باب تمامی مزارع خیرآباد، مومن آباد، دوبر، تلخک، آب پشت باغ و علی آباد وقاع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۹۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان