مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و کربلائی محمد قراباغی راجع به کاروانسرای واقع در کوچه تلگرافخانه و محله چهار باغ ۱۳۳۱ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و کربلائی محمد قراباغی راجع به تمامی یک باب کاروانسرای معروف به کنطور واقع در کوچه تلگرافخانه و محله چهار باغ به مدت پنج سال به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۹۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان